hisohair แฮร์พีซ วิกผม ดังโงะ ซาลาเปา ที่ใส่แล้วไฮโซทันที !!

วิกผม สระไดร์ ทำควางสะอาดได้  ทนทาน ใช้ได้นาน  สินค้าพร้อบส่ง ส่งฟรี EMS

รบกวน ก๊อปรูปภาพและส่งข้อมูลว่าต้องการสั่งสินค้าตัวไหนมาทาง LINE :@kievee (มี@ข้างหน้านะคะ )
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส 2813  รหัส  2814  รหัส  72011  
  วิกหนังหัวกล้าง : 690 บาท
 วิกหนังหัวกว้าง  : 690 บาท
 วิกผมสั้น : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  510 รหัส  105 รหัส GW836 
 ผมม้า  : 599 บาท
 วิกผมผู้ใหญ่ : 650 บาท
 ผมสั้น : 599บาท
 
       
 
 
 
 
 
                รหัส   9954                                รหัส   7022                              รหัส  1727 
        ไหมเกาหลี    : 599 บาท             ทรงเกาหลี : 599 บาท            ไหมเกาหลีชาย  : 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส W180+1 รหัส  60142 รหัส  2492 
 ผมชายเกาหลี : 599 บาท
 ผมสั้น : 599 บาท
 วิกผมฟาร่า: 699บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  5696A   รหัส  2377  รหัส  H0144A 
  วิกผมสั้น : 599 บาท
  วิกผมสั้น : 599 บาท
  วิกคนแก่ : 650 บาท
 
       
 
 
 
 
 
           รหัส  1284                                    รหัส  1284                                  รหัส B079 
      วิกผมสั้นหยิง : 599 บาท           วิกผมสั้นผู้ชาย : 599บาท       วิกผมชายเกาหลี: 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส H-731 รหัส  507 รหัส  6366 
  ชายเกาหลี : 599 บาท
  ทรวผู้ใหญ่ : 599บาท
  งานเกาหลี : 599 บาท 
 
       
 
 
 
 
 รหัส  6396  รหัส  MBW009X  รหัส  9220  
  วิกสั้นหญิง : 599 บาท
  วิกทรงพลอย :599 บาท
  วิกบ๊อบสั้น : 699 บาท
 
       
 
 
 
 
              รหัส  6367                                รหัส  3864DA                          รหัส  6367A
 
      ไหมเกาหลี : 599บาท                  วิกทรงนักเรียน : 599 บาท        วิกผมบ็อบ : 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส   801 รหัส  013 รหัส  9220     
  ผมสั้นเกาหลีหญิง : 599 บาท
   วิกผมสั้นบ็อบเท่: 599บาท
   บ็อบหน้าปัด : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  510  รหัส   72011  รหัส  8057  
   วิกผมม้า : 599 บาท
   บ็อบเทสั้น : 599บาท
   วิกผมสั้น: 599 บาท
 
       
 
 
 
 
             รหัส  3864DA                             รหัส  282                                รหัส   FS001L
 
           วิกผมสั้นสี : 599 บาท             วิกผมหัวเห็ด : 599 บาท        วิกผมเกาหลี :599 บาท 
   
 
 
 
 
 
 รหัส  99443  รหัส  LQ8064  รหัส  411  
  วิกผมชายเกาหลี : 599 บาท
   วิกผมผู้ใหญ่ : 650 บาท 
   วิกผมเกาหลี : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
           รหัส   2039G รหัส  8153  รหัส 6367ดี     FT02 ธรรมดา 
  ทรงผู้ใหญ่: 650 บาท 
วิกผมผู้ใหญ่ : 650บาท
 มีหนังหวัชายหญิวใส่ได้

 วิกสีหน้าม้า ไหมดี: 350 บาท
 ไหมธรรมดา:199บาท

      
    
 รหัส   8153,9954 รหัส  1284,W180+1รหัส  Fs001L,6366 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นชาย :599 บาท วิกผมสั้นชาย : 599 บาท 
       
    
 รหัส   411,7022 รหัส   6396A,L-228 รหัส   801,265 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   H0144A,2377 รหัส   3864DA,332 รหัส   6367,510 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   2813,2814 รหัส   6367A,9220 รหัส   3901A,72011 
 วิกผมสั้นหญิง :699 วิกผมสั้นหญิง : 650 วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   3326A,MBW009X   
 วิกผมสั้นหญิง :599 บาท   
       
 
  
 
 
 
 
 
 
  วิกยาวกลาง: 699 บาท
  วิกลอนกลาง : 699 บาท
  วิกปะบ่า : 699 บาท
 
  รหัส:6932DA รหัส :3326A รหัส :7526 
 

 
  
  วิกผมสไลด์:699 บาท
  
 
 
 รหัส :JH044X 
 
 
 รหัส:898  
 
 
  
  วิกมาลาริน: 699 บาท
  วิกไสลด์ : 699 บาท
 วิกไสลด์ :699 บาท 
          รหัส:6067+AK           รหัส:VW53X รหัส:6932DA,6619+6 
       
      
 วิกไสลด์ : 699 บาท     
 รหัส:0224,6933     
      

   
  
  
 วิกยาวหน้าม้า : 799 บาท 
  วิกยาวตรง : 799.-
 ทรงผมเกาหลี : 799.-
รหัส :9322I รหัส:058A  รหัส :8091
  
วิกลอนปลาย : 799.-
  วิกตรงยาว:899.-
หนายาว80cm
  วิกยาวกลางหลัง : 799.-
รหัส :6939A รหัส :6275A รหัส:L021 
  
วิกลอนหนา : 799.-
ไหมเกาหลี
  วิกตรงยาวหน้าม้า: 899.-
  วิกลอนใหญ่ : 799.-
ลอนสวย
รหัส :L002 รหัส :6275 รหัส :E694
  
 วิกม้ากลางหลัง : 699.-
  วิกธรรมชาติ : 799.-
  วิกยาวลอน : 799.-
รหัส :6273+3 รหัส :LHT-8 รหัส :4306A
  
 วิกผมยาว : 799.-
  วิกผมยาว : 799.-
  วิกยาวตรง :799.-
รหัส :6936 รหัส:9322A  รหัส :L037
  
 วิกลอนยาว : 799.-
หน้ายาว
  วิกหนังหัวกว้าง : 899.-  วิกยาว: 899.-
รหัส :8011 รหัส :0523 รหัส :6938B
  
 วิกลอนสวย: 799.-
  วิกตรงหน้าปัด : 799.-
  วิกลอนหนา: 799.-
ลอนหนาขายดี
รหัส :8085 รหัส :6266 รหัส :1183
 
 
 วิกฟูยาว : 900 บาท
  วิกลอนยาวหนา : 799.-
ทรงเกาหลียาวหนา
  วิกลอนยาวหนา : 799.-
รหัส :81424 รหัส :679 รหัส :H33

 899.-
799.-
เส้นไหมสวยขายดี
 
รหัส:0405  รหัส :16699 
 วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%
วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%

    
     
  
วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%
 รุ่น 1165 : 799.-
วิกผมยาว
 
 รุ่น 333 : 799.-
วิกผมยาว

 รุ่น 8011 :799.-
ไหมเกาหลี
  รุ่น 679 : 799.-
ไหมเกาหลี
 
  รุ่น 4306A :799.-
ไหมเกาหลี
 

     

 
 
รุ่น160704:599บาท  รุ่น 160702:5990บาท  รุ่น 160705;799.-   
 

รหัส:2815 ราคา900 
 


รหัส:2812 ราคา : 900  รหัส:2816 ราคา 799.- 
          วิกหนังศรีษะกว้าง           วิกหนังศรีษะกว้าง           วิกหนังศรีษะกว้าง 
   
 
 รหัส:2811 ราคา : 800 บาท รหัส:0523 ราคา : 900 บาท รหัส:2813 ราคา :699.-- 
 วิกหนังศรีษะกว้าง            วิกหนังหัวกว้าง          วิกหนังศรีษะกว้าง 
 
  
 
 รหัส:2814 ราคา 700  รหัส:0524 ราคา : 900  รหัส:2812 ราคา : 900 
 
 วิกหนังหัวกว้าง  วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง 
    
    
 รหัส:2815 ราคา : 900 บาท รหัส:2816 ราคา : 799.-รหัส:2813 ราคา : 799.- 
 วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง 
    
    
รหัส:2814 ราคา : 700 บาทรหัส:0523 ราคา : 900 บาทรหัส:2811 ราคา : 800 บาท
วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง
 
       
  

 
  รหัส:151214: 899.-
 รหัส:2813 ราคา:799-  รหัส:163030ราคา:899.- 
       
       
 
 
 
 
 รหัส:2815ราคา:899.-  รหัส:160729ราคา:899.-   
       
       
       

 

 

 เปลี่ยนลุคง่ายๆ ด้วย......ไฮโซแฮร์ 

 

 

6868. กว้าง 26 CM

 ยาว 55 

กว้าง 25 CM 

ยาว 60

T700 กว้าง 26 CM 

ยาว 70 

T690. กว้าง 28 CM 

ยาว 55 

LHTFP. กว้าง 26 CM 

ยาว 40 

90201. กว้าง 27 CM 

ยาว 55 

T300 กว้าง 26 CM

 ยาว 40 

กว้าง 20 CM 

ยาว 50 CM

ML05 กว้าง 27 CM 

ยาว 70 CM

B8981 กว้าง 30 CM

 ยาว 60 CM

 กว้าง 26 CM 

ยาว 26 CM

1193. กว้าง 26 CM 

ยาว 55 CM

140G กว้าง 26 CM

 ยาว 40 CM

5053. กว้าง 26 CM 

ยาว 50 CM

T900 กว้าง 26 CM 

ยาว 60 CM

T400 กว้าง 26 CM 

ยาว 45 CM

T600 กว้าง 26 CM 

ยาว 60 CM

S8912L กว้าง 26 CM 

ยาว 55 CM

B8979 กว้าง 30 CM 

ยาว 55 CM

T800 กว้าง 28 CM 

ยาว 65 CM

T900 กว้าง 26 CM 

ยาว 60 CM

8912 กว้าง 28 CM

 ยาว 48 CM

0399. กว้าง 26 CM 

ยาว 58 CM

T691 กว้าง 26 CM 

ยาว 30 CM

5145L กว้าง 28 CM 

ยาว 60 CM

88010. กว้าง 26 CM 

ยาว 45 CM

5142 กว้าง 26 CM 

ยาว 35 CM

   
 


วิกกลาง ราคา 650 บาท

รหัส 7526

วิกกลาง ราคา599 บาท

รหัส MBW009X

วิกฟาร่า ราคา 650 บาท

รหัส 3326A

วิกครึ่งหัว ราคา 799 บาท

รหัส B0506 ป้ายชมพู

วิกครึ่งหัว ราคา 699 บาท

รหัส B0506 ป้ายขาว

วิกครึ่งหัว ราคา 599บาท

รหัส 5059

วิกผมแท้ ราคา 4,500 บาท

รหัส 2040วิกผมแท้ ราคา 5,500 บาท

รหัส 2303

วิกผมแท้ รารา 4,900 บาท

รหัส 2066

วิกผมแท้ ราคา 3,800 บาท

รหัส 2054

วิกผมแท้ ราคา 2,200 บาท

รหัส 2051L

วิกหางม้าผูก ราคา 199 บาท

รหัส 608A

วิกหางม้าผูก ราคา199บาท

รหัส 811

วิกหางม้าผูก ราคา 299 บาท

รหัส T660

วิกหางม้าผูก ราคา250 บาท

รหัส 90200

วิกหางม้าผูก ราคา 250 บาท

รหัส 5122

แฮร์พิช ราคา250 บาท

รหัส T690

หัวหุ่นขาแบน ราคา 990 บาท

 

หัวหุ่นตาโตราคา 990 บาท

 

 

หัวหุ่นสามเหลี่ยมราคา 900บาท

 

   

 

 

 

 

หน้าม้าบางๆ มาใหม่ค่ะ 

 

 

 แฮร์พีซสวยๆ แค่ซ่อนแฮร์พีซไว้ด้านในเส้นผม แล้วเอาผมจริงลงมา เนียนไม่รู้เลยจริงๆ 

 

 

หนีบผมลอน 350บาทเท่านั้น 

ก่อนใส่ ------ หลังใส่ 

ก่อนใส่ และ หลังใส่ 

วิธีการใส่ค่ะ 

 หนีบผมตรงปานกลาง 

 หนีบผมลอนสวอนปานกลาง 

 

 

 เปิดทำการขายมาตั้งแต่ปี 2010 โดยใช้ชื่อว่า ร้าน Nenejung N nuy 

และได้เปลี่ยนเป็นชื่อ Hisohair เพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น วันนี้ผ่านมา 7 ปี ร้านคุณนุ้ย ได้เปิดทำการ 8 สิงหาคม 2559 และมีหน้าร้านที่ เดอะฮับ เซียร์รังสิต ชั้น 2 ล็อคที่ 161บันไดเลื่อนที่สอง 

 ท่านใดสนใจแวะมาลองสินค้าได้ฟรีนะคะ พร้อมออกแบบทรงผมให้

ราคาแฮร์พีซตอนนี้ ขายเพียง 150 บาทเท่านั้นค่ะ 

เกรด C ราคา 199 บาท 

เกรด  B ราคา 250บาท

เกรด A ราคา 299บาท 

 

สนใจสอบถาม คุณนุ้ยได้ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ของทุกวัน 

เบอร์ 0946861614 

********************************************************************** 

 อัฟเดทสินค้าวันนี้ 

 

ดังโงะ 299 บาท 

 

 

 

ซาลาเปา 

 

 

 

ผูกผม 

 

วิกผม 

 

หน้าม้า 

 

 

 

 

ผูกผมสี 

 

วิกผม 

ชาร์ตสีผมค่ะ 

 

 

 

 

Visitors: 17,393