วิกผม

วิกผม สระไดร์ ทำควางสะอาดได้  ทนทาน ใช้ได้นาน  สินค้าพร้อบส่ง ส่งฟรี EMS

รบกวน ก๊อปรูปภาพและส่งข้อมูลว่าต้องการสั่งสินค้าตัวไหนมาทาง LINE :@kievee (มี@ข้างหน้านะคะ )
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส 2813  รหัส  2814  รหัส  72011  
  วิกหนังหัวกล้าง : 690 บาท
 วิกหนังหัวกว้าง  : 690 บาท
 วิกผมสั้น : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  510 รหัส  105 รหัส GW836 
 ผมม้า  : 599 บาท
 วิกผมผู้ใหญ่ : 650 บาท
 ผมสั้น : 599บาท
 
       
 
 
 
 
 
                รหัส   9954                                รหัส   7022                              รหัส  1727 
        ไหมเกาหลี    : 599 บาท             ทรงเกาหลี : 599 บาท            ไหมเกาหลีชาย  : 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส W180+1 รหัส  60142 รหัส  2492 
 ผมชายเกาหลี : 599 บาท
 ผมสั้น : 599 บาท
 วิกผมฟาร่า: 650บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  5696A   รหัส  2377  รหัส  H0144A 
  วิกผมสั้น : 599 บาท
  วิกผมสั้น : 599 บาท
  วิกคนแก่ : 650 บาท
 
       
 
 
 
 
 
           รหัส  1284                                    รหัส  1284                                  รหัส B079 
      วิกผมสั้นหยิง : 599 บาท           วิกผมสั้นผู้ชาย : 599บาท       วิกผมชายเกาหลี: 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส H-731 รหัส  507 รหัส  6366 
  ชายเกาหลี : 599 บาท
  ทรวผู้ใหญ่ : 599บาท
  งานเกาหลี : 599 บาท 
 
       
 
 
 
 
 รหัส  6396  รหัส  MBW009X  รหัส  9220  
  วิกสั้นหญิง : 599 บาท
  วิกทรงพลอย :599 บาท
  วิกบ๊อบสั้น : 699 บาท
 
       
 
 
 
 
              รหัส  6367                                รหัส  3864DA                          รหัส  6367A
 
      ไหมเกาหลี : 599บาท                  วิกทรงนักเรียน : 599 บาท        วิกผมบ็อบ : 599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส   801 รหัส  013 รหัส  9220     
  ผมสั้นเกาหลีหญิง : 599 บาท
   วิกผมสั้นบ็อบเท่: 599บาท
   บ็อบหน้าปัด : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
 รหัส  510  รหัส   72011  รหัส  8057  
   วิกผมม้า : 599 บาท
   บ็อบเทสั้น : 599บาท
   วิกผมสั้น: 599 บาท
 
       
 
 
 
 
             รหัส  3864DA                             รหัส  282                                รหัส   FS001L
 
 
          วิกผมสั้นสี : 599 บาท             วิกผมหัวเห็ด : 599 บาท        วิกผมเกาหลี :599 บาท
 
   
 
 
 
 
 
 รหัส  99443  รหัส  LQ8064  รหัส  411  
  วิกผมชายเกาหลี : 599 บาท
   วิกผมผู้ใหญ่ : 650 บาท 
   วิกผมเกาหลี : 599 บาท
 
       
 
 
 
 
           รหัส   2039G รหัส  8153  รหัส 6367ดี     FT02 ธรรมดา 
  ทรงผู้ใหญ่: 650 บาท 
วิกผมผู้ใหญ่ : 650บาท
 มีหนังหวัชายหญิวใส่ได้

 วิกสีหน้าม้า ไหมดี: 350 บาท
 ไหมธรรมดา:199บาท

      
    
 รหัส   8153,9954 รหัส  1284,W180+1รหัส  Fs001L,6366 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นชาย :599 บาท วิกผมสั้นชาย : 599 บาท 
       
    
 รหัส   411,7022 รหัส   6396A,L-228 รหัส   801,265 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   H0144A,2377 รหัส   3864DA,332 รหัส   6367,510 
 วิกผมสั้นชาย : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   2813,2814 รหัส   6367A,9220 รหัส   3901A,72011 
 วิกผมสั้นหญิง :699 วิกผมสั้นหญิง : 650 วิกผมสั้นหญิง : 599 บาท 
       
    
 รหัส   3326A,MBW009X   
 วิกผมสั้นหญิง :599 บาท   
       
 
  
 
 
 
 
 
 
  วิกยาวกลาง: 699 บาท
  วิกลอนกลาง : 699 บาท
  วิกปะบ่า : 699 บาท
 
  รหัส:6932DA รหัส :3326A รหัส :7526 
 
 
 
 
  วิกตรงยาวกลาง : 699 บาท
  วิกผมสไลด์:699 บาท
  วิกลอนสั้น:699 บาท
 
 รหัส :6619+6 รหัส :JH044X รหัส :MBW009x 
 
 
 
 
  วิกลอนปะบ่า : 699 บาท
  วิกเสกโลโซ : 699 บาท  วิกกลาง: 699 บาท
 
 รหัส :0224 รหัสใหม่1166 รหัส:898  
 
 
  
  วิกมาลาริน: 699 บาท
  วิกไสลด์ : 699 บาท
 วิกไสลด์ :699 บาท 
          รหัส:6067+AK           รหัส:VW53X รหัส:6932DA,6619+6 
       
      
 วิกไสลด์ : 699 บาท     
 รหัส:0224,6933     
      

   
  
  
 วิกยาวหน้าม้า : 799 บาท 
  วิกยาวตรง : 799.-
 ทรงผมเกาหลี : 799.-
รหัส :9322I รหัส:058A  รหัส :8091
  
วิกลอนปลาย : 799.-
  วิกตรงยาว:899.-
หนายาว80cm
  วิกยาวกลางหลัง : 799.-
รหัส :6939A รหัส :6275A รหัส:L021 
  
วิกลอนหนา : 799.-
ไหมเกาหลี
  วิกตรงยาวหน้าม้า: 899.-
  วิกลอนใหญ่ : 799.-
ลอนสวย
รหัส :L002 รหัส :6275 รหัส :E694
  
 วิกม้ากลางหลัง : 699.-
  วิกธรรมชาติ : 799.-
  วิกยาวลอน : 799.-
รหัส :6273+3 รหัส :LHT-8 รหัส :4306A
  
 วิกผมยาว : 799.-
  วิกผมยาว : 799.-
  วิกยาวตรง :799.-
รหัส :6936 รหัส:9322A  รหัส :L037
  
 วิกลอนยาว : 799.-
หน้ายาว
  วิกหนังหัวกว้าง : 899.-  วิกยาว: 899.-
รหัส :8011 รหัส :0523 รหัส :6938B
  
 วิกลอนสวย: 799.-
  วิกตรงหน้าปัด : 799.-
  วิกลอนหนา: 799.-
ลอนหนาขายดี
รหัส :8085 รหัส :6266 รหัส :1183
 
 
 วิกฟูยาว : 900 บาท
  วิกลอนยาวหนา : 799.-
ทรงเกาหลียาวหนา
  วิกลอนยาวหนา : 799.-
รหัส :81424 รหัส :679 รหัส :H33

 899.-
799.-
เส้นไหมสวยขายดี
 
รหัส:0405  รหัส :16699 
 วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%
วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%

    
     
  
วิกเสกข้างลอน : xxx บาท
ลอนหนาสวย100%
 รุ่น 1165 : 799.-
วิกผมยาว
 
 รุ่น 333 : 799.-
วิกผมยาว

 รุ่น 8011 :799.-
ไหมเกาหลี
  รุ่น 679 : 799.-
ไหมเกาหลี
 
  รุ่น 4306A :799.-
ไหมเกาหลี
 

     

 
 
รุ่น160704:599บาท  รุ่น 160702:5990บาท  รุ่น 160705;799.-   
 

รหัส:2815 ราคา900 
 


รหัส:2812 ราคา : 900  รหัส:2816 ราคา 799.- 
          วิกหนังศรีษะกว้าง           วิกหนังศรีษะกว้าง           วิกหนังศรีษะกว้าง 
   
 
 รหัส:2811 ราคา : 800 บาท รหัส:0523 ราคา : 900 บาท รหัส:2813 ราคา :699.-- 
 วิกหนังศรีษะกว้าง            วิกหนังหัวกว้าง          วิกหนังศรีษะกว้าง 
 
  
 
 รหัส:2814 ราคา 700  รหัส:0524 ราคา : 900  รหัส:2812 ราคา : 900 
 
 วิกหนังหัวกว้าง  วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง 
    
    
 รหัส:2815 ราคา : 900 บาท รหัส:2816 ราคา : 799.-รหัส:2813 ราคา : 799.- 
 วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง 
    
    
รหัส:2814 ราคา : 700 บาทรหัส:0523 ราคา : 900 บาทรหัส:2811 ราคา : 800 บาท
วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง วิกหนังหัวกว้าง
 
       
  

 
  รหัส:151214: 899.-
 รหัส:2813 ราคา:799-  รหัส:163030ราคา:899.- 
       
       
 
 
 
 
 รหัส:2815ราคา:899.-  รหัส:160729ราคา:899.-   
       
       
       


Visitors: 17,134