วิกผมแท้

ราคา 3500 บาท 

IDLine : @kievee 
 
 
     
    
 ผมแท้ MONO  : 4,500 บาท
 ผมแท้ MONO : 8,900 บาท
 ผมแท้  ราคา : 5,500 บาท
 
 ผมแท้หนังศรีษะทอมือ 2040  ผมแท้หนังศรีษะทอมือ K001  ผมแท้มีหนังเสก 2303  
       
    
 ผมจริง  ราคา : 5,500 บาท
  ผมจริง  ราคา : 3,800 บาท
 ผมจริง ราคา : 2,500 บาท  
  วิกผมแท้ยาวลอน 2066 วิกผมแท้ตรงหน้าม้ายาว 2054  วิกบ๊อบผมแท้หน้าม้ายาว2051L  
       
 
 
 
 
  วิกแท้ ราคา : 5,500 บาท
 วิกแท้  ราคา : 5,800 บาท
 วิกแท้  ราคา : 5,800 บาท
 
  วิกผมแท้ยาวตรง 2049 ยาวลอนมีหนังเสก 2066A  ยาวตรงมีหนังเสก 2049A  
       
 
 
 
 
 วิกผมแท้  ราคา : 2,800 บาท
  วิกผมแท้ ราคา : 2,900 บาท
 วิกผมแท้ ราคา : 4,200 บาท
 
 วิกบ๊อบมีหนังเสก2051L+A วิกผมแท้ปะบ่า 2041  วิกผมแท้ลอนยาวหน้าอก 2045  
       
 
 
 
 
 ผมแท้  ราคา : 5,500 บาท   ผมแท้  ราคา : 2,900 บาท
 ผมแท้  ราคา : 1,900 บาท
 
 ยาวตรงกลางหลัง 2049  ลอนยาวถึงบ่า FP-856  วิกผมแท้ฟาร่าสั้น 2308  
       
 
 
 
 
  ผมแท้สั้น ราคา : 2,200 บาท
 ผมแท้สั้น  ราคา : 1,600 บาท
 ผมแท้สั้น  ราคา : 1,600 บาท
 
 วิกบ๊อบผมแท้หน้าม้าตรง 2051  วิกซอยผมแท้  2076A  วิกผมแท้ 2053  
       
 
 
 
 
  ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
  ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
  ผมแท้ ราคา : 4,500 บาท
 
  วิกผมแท้สั้น 2039 วิกผมแท้สั้น 2052  วิกผมแท้ยาวบ่า 2092  
       
 
 
 
 
 ผมจริง   ราคา : 1,600 บาท
  ผมจริง  ราคา : 1,600 บาท
  ผมจริง ราคา : 1,600 บาท
 
  วิกสั้นผมแท้ 609 วิกสั้นผมแท้ 2020  วิกผมแท้สั้นหยิก 607  
       
 
 
 
 
 ผมจริง  ราคา : 2,900 บาท
   ผมแท้ ราคา : 1,400 บาท
 ผมแท้  ราคา : 1,900 บาท
 
  วิกผมแท้ทอมือขวัญ 698 ผมแท้ปิดผมบาง ยาว20CM ผมแท้ปิดผมบาง ยาว30CM  
       
 
 
 
 
  ผมแท้ ราคา : 2,500 บาท
 ผมแท้  ราคา : 750 บาท
 ผมแท้  ราคา : 750 บาท
 
 ผมแท้ปิดผมบาง ยาว40CM  วิกผมแท้ปิดผมบาง0618  วิกผมแท้ปิดผมบาง 06049  
       
 
 
 
 
 ผมแท้  ราคา : 800 บาท
 ผมแท้  ราคา : 3,900 บาท
 ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท  
 แผ่นปิดผมบางหยิก 0629A วิกผมแท้ทอมือขวัญ 8039  ผมแท้ซอยสั้นทอมือขวัญ 8613 
       
    
  ผมแท้ ราคา : 2,200 บาท ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท ผมแท้ ราคา : 2,200 บาท 
 หน้าม้าตรง 2051 รุ่น 2037 รุ่น 2051 
       
    
  ผมแท้ ราคา : 750 บาท ผมแท้ ราคา : 3.900 บาท ผมแท้ ราคา : 750 บาท 
  ปิดผมบางทอมือ รุ่น TP-H027 ปิดผมบาง รุ่น 6049 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 450 บาท ผมแท้ ราคา : 450 บาท ผมแท้ ราคา : 3,200 บาท 
 หน้าม้าตรง รุ่น 06046 หน้าม้าปัด รุ่น 06046A ปิดผมบางทอมือ รุ่น FP0641 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท  ผมแท้ ราคา : 3,500 บาท  ผมแท้ ราคา : 2,400 บาท 
 ปิดผมบางทอมือ 15cmx15cm ปิดผมบางทอมือ รุ่น FH0642 ปิดผมบางทอมือ รุ่น FH0634 
 
 
 
 
    
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท 
 ผมแท้ ราคา : 1,800 บาท
 ผมแท้ ราคา : 2,400 บาท
 
 ปิดผมบางทอมือ TP12-H027  ปิดผมบางทอมือ FH-0625
 ปิดผมบางทอมือ FH0634
 
 
 
 
 
    
   ผมแท้ ราคา : 1,800 บาท ผมแท้ ราคา : 3,500 บาท 
  ปิดผมบางทอมือ FP0625 ปิดผมบางทอมือ FP0642 
    
 
   
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท
 ผมแท้ ราคา : 3,200 บาท
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท
 
 ปิดผมบางทอมือ 15cmx15cm วิกผมแท้ทอมือ 8037M วิกผมแท้ทอมือ 5101M 
      
    
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท
 ผมแท้ ราคา : 7,900 บาท
 ผมแท้ ราคา : 5,200 บาท
 
 วิกผมแท้ทอมือครึ่งศรีษะ 9008 วิกผมแท้ทอมือเต็มหัว SH382 วิกผมแท้ทอมือเต็มศรีษะ 5H8 
    
    
 ผมแท้ ราคา : 13,900 บาท
 ผมแท้ ราคา : 5,200 บาท
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท
 
  ทอมือทั้งศรีษะ FH2082  ทอมือเต็มหัว 633 ทอมือครึ่งหัว FH2037 
 
       
    
 
   
   
  
       
  
  
  ผมแท้ ราคา : 2,800 บาท  ผมแท้ ราคา : 4,200 บาท ผมแท้ ราคา : 1,800 บาท  
 บ๊อบ 5328  วิกผมแท้ 1061M ทอมือเต็มหัว 6455 
 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 4,500 บาท
 ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
 ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
 
 ทอมือจุดกลาง 622 ผมแท้ 2055 ผมแท้ 888 
 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 2,800 บาท
 ผมแท้ ราคา : 2,800 บาท
 ผมแท้ ราคา : 5,000 บาท
 
 ผมแท้ 3717 ผมแท้ติดกาว DHL4324 
 ผมแท้ยาวหนา 665 
 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 2,500 บาท
 ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
 ผมแท้ ราคา : 2,800 บาท
 
 ผมแท้ 7333 วิกผมแท้ ทรงผู้ใหญ่8791 วิกผมแท้ 9123 
     
    
 ผมแท้ ราคา : 2,800 บาท
 ผมแท้ ราคา : 5,500 บาท
 ผมแท้ ราคา : 5,500 บาท
 
 วิกผมแท้ 8632 วิกผมแท้ทอมือจุดกลาง 2098 
 วิกผมแท้ยาว 2049 
 
       
    
 ผมแท้ ราคา : 2,500 บาท ผมแท้ ราคา : 2,900 บาท ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท 
 วิกบ๊อบผมแท้ 2051L วิกบ๊อบยาว 698 วิกผมผู้ใหญ่ 607 
    
  
 
 
 ผมแท้ ราคา : 2,200 บาท
 ผมแท้ ราคา : 1,600 บาท
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท 
 วิกบ๊อบสั้น 7807 วิกผมแท้สั้น 2037 วิกผมแท้ยาวบ่า 8309 
    
 
 
 
 
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท 
  ผมแท้ ราคา : 3,500 บาท
 ผมแท้ ราคา : 3,900 บาท 
 
 ปิดผมบางทอมือ C027 ทอมือเสกกลาง 1213 
 ปิดผมบาง C021 
       
 
 
 
 
 ผมแท้ ราคา : 4,500 บาท  ผมแท้ ราคา : 1,200 บาท  ผมแท้ ราคา : 2,400 บาท 
 
Visitors: 17,134