กิ๊ฟไฮไลด์

 
ไฮไลท์ แบบตรง สีเดียว มีกิ๊บ 1 ตัว      ยาว 50cm
มีทั้งหมด 22 สี
  1ชิ้น ส่ง99บาท
10ชิ้น ส่ง 70บาท/ชิ้น
30ชิ้นขึ้นไป ส่ง 50 บาท/ชิ้น
 
   
ราคา :  99 บาท  
   
   
ไฮไลท์ แบบตรง 2 สี มีกิ๊บ 1 ตัว      ยาว 50cm
 1ชิ้น ส่ง99บาท
10ชิ้น ส่ง 70บาท/ชิ้น
30ชิ้นขึ้นไป ส่ง 50 บาท/ชิ้น  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
ไฮไลท์ แบบลอน สีเดียว มีกิ๊บ 1 ตัว   
มีทั้งหมด 14 สี ตามรูป  ยาว 50cm
  1ชิ้น ส่ง99บาท
10ชิ้น ส่ง 70บาท/ชิ้น
30ชิ้นขึ้นไป ส่ง 50 บาท/ชิ้น

   
ราคา :  99 บาท  
 ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
   
ไฮไลท์ แบบลอน 2 สี มีกิ๊บ 1 ตัว      ยาว 50cm
มีทั้งหมด 21สี
  1ชิ้น ส่ง99บาท
10ชิ้น ส่ง 70บาท/ชิ้น
30ชิ้นขึ้นไป ส่ง 50 บาท/ชิ้น
  
ราคา : 99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา : 99บาทราคา : 99 บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
 
 
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา : 99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99บาทราคา :  99 บาท
   
ราคา :  99 บาทราคา :  99 บาทราคา :  99 บาท
   
   
   
   
   

  
ไฮไลท์ หางนกยูง 2 สี มีกิ๊บ 1 ตัว   
มีทั้งหมด 10 สี ตามรูป
  1ชิ้น ส่ง 90 บาท
10ชิ้น ส่ง 70 บาท/ชิ้น
30ชิ้นขึ้นไป ส่ง 50 บาท/ชิ้น
 
   
ราคา :  99 บาท  
   
   
โบว์เลดี้กาก้า
มีทั้งหมด 12 สี ตามรูป
  1ชิ้น 159 บาท
12ชิ้น ส่ง 100บาท/ชิ้น
     โหลละ 1200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ราคาขาย
฿99
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 17,134